Om oss

SANDE BARNEHAGE - små steg - store spor for framtida

Sande barnehage har to lokasjoner. En i i Selstadvegen 11 og en i Steiavegen 120. I Selstadvegen er dei to yngste kulla våre fordelt på avdelingane Røyskatt Hvit og Brun, Gaupe og Oter. I Steiavegen er dei 3 eldste kulla fordelt på Rev, Mår og Ekorn. Vi har en draum om at vi i Sande barnehage skal setje spor i barnas liv. At barna skal sitte igjen med gode minner frå barnehagen. Gode trygge minner frå ei fin tid i eit trygt og godt oppvekstmiljø.

Vi ynskjer å tilby:

 • God tid til barna
 • Begeistra og engasjerte vaksne
 • Å bli sett og høyrt
 • Spennande samtalar
 • Å utforske verden saman
 • Humor og glede
 • Venlegheit
 • Rausheit og inkludering
 • Eit godt og trygt barnehagemiljø

Vi ynskjer å skape:

 • Gode minner
 • Varme relasjonar
 • Like høve til læring
 • Høve til utvikling av barnets personlege styrker
 • Trygge barn
 • God sjølvkjensle
 • Gruppetilhøyrsle for alle
 • Glede
 • Varige venskapsband
 • Spennande opplevingar

Ledige stillingar