Norse Feedback

Norse Feedback

Hafstadvegen

http://www.norsefeedback.no

kontakt@norsefeedback.no

Kontakt

Hege Hopland-Nechita

hege@norsefeedback.no

94496665

Om oss

Norse har utviklet verdens første dynamiske feedbackverktøy. Selskapet ble løftet frem av helseministeren i Sykehustalen 2018​ og premiert med Helse Vests Innovasjonspris i 2019.

Norse er utviklet gjennom et omfattende forskningsprogram, finansiert med over 40 MNOK, for å undersøke hvilke behov klinikerer og pasienter har i behandlingsprosesser, og hvordan et feedbacksystem kan svare på disse behovene. I utviklingen har klinikere og pasienter vært med å definere hvilke prossesser som hindrer/fremmer behandling. For å kunne oppnå dette, over en rekke mulige prosesser og tilstander, er Norse det eneste instrumentet som aktivt lærer av og tilpasser seg den enkelte pasients tilbakemeldinger.

Forskningsresultater og erfaringer fra pasienter​ og helsepersonell​ er svært gode. Norse Psykisk Helse og Rus brukes av kommuner, sykehus, fastlege, private behandlingssteder og studenthelsetjeneste.

Det beste med å jobbe med oss

Norse Feedback er det kommersielle selskapet som utvikler, selger og implementerer Norse-teknologien. Vårt team består av utviklere, forskere, rådgivere, praktiserende klinikere og spesialister innen implementering.Norse Feedback Kulturbilde

Ledige stillingar