Nordfjordakademiet

Nordfjordakademiet

Hegrevegen 1

https://www.nordfjordakademiet.no/

tonje@nordfjordakademiet.no

Kontakt

Tonje Bjerkan

kontakt@nordfjordakademiet.no

940 57 325

Om oss

Nordfjordakademiet skal ilag med ei brei gruppe samarbeidspartnerar utvikle seg til å bli ein sentral hub mellom næringsliv i den offentlege og private sektor, utdannings institusjonar, skular og alle som ønskjer å vite meir om moglegheitene som finns i Nordfjord. Nordfjordakademiet vil følgje ungdomane våre gjennom heile opplæringsløpet og inn i yrkeslivet. Vi set kvar einskilt individ i fokus og har som mål å byggje opp kompetansen deira på dei valmoglegheitene dei har i livet sitt, med utgangspunkt i det lokale yrkeslivet i Nordfjord. Nordfjordakademiet er bindeleddet mellom deg og det myldrande næringslivet i Nordfjord.

Ledige stillingar