Norconsult Norge AS Hovedbilde
Norconsult Norge AS

Norconsult Norge AS

Vestfjordgaten 4

http://www.norconsult.no

lars.vegsund@norconsult.com

Kontakt

Lars-Idar Vegsund

lars.vegsund@norconsult.com

675 71 000

Om oss

Norconsult AS er med sine over 6000 tilsette Norges største fleirfaglege rådgjevar retta mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tenester nasjonalt og internasjonalt knytt til bygg og eigedom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerheit, vatn og avløp. Selskapet er eigd av dei tilsette. Hovudkontor er i Sandvika, og det er meir enn 130 andre kontor i Noreg og utlandet.

Norconsult i Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Flekke, Sandane, Nordfjordeid, Gaupne, Sogndal og Årdal. Vi utfører tenester innan areal- og byplanlegging, veg- og trafikkplanlegging, landskapsarkitektur, industri/maskin (prosess), kraftverk, VVA (veg, vatn, avløp), brannteknikk, byggje- og anleggsteknikk, VVS, elektro, landmåling, byggjeleiing og prosjektadministrasjon. Vi har i dag ca 70 medarbeidarar i Sogn og Fjordane.

Norconsult, lokalt og landet elles, er på jakt etter ingeniørar, landskapsarkitektar og andre med tilsvarande kunnskap. Saman skapar vi verdiar!

Ta kontakt for meir info om ønskjeleg.

Ledige stillingar