Niprox Technology AS

Niprox Technology AS

Leirvåg gt. 1, 6900 Florø, Norge

http://www.Niprox.no

Kjartan@Niprox.no

Kontakt

Kjartan Strand

post@niprox.no

+47 57 74 60 90

Om oss

Niprox er nr. 1 på vannbehandling av vannbårne anlegg.

I alle vannsystemer oppstår det avleiringer og belegg pga.:

Korrosjon, nedsmussing, kalk, groing / biofilm, slam osv. Dette gir blant annet redusert levetid, energitap og driftsproblemer.

Niprox fjerner eller reduserer problemene med avleiring og belegg.

  • Korrosjon: Vi fjerner grunnlaget for korrosjon ved å redusere oksygen (ilt/syre) og justerer pH i vannet
  • Filtrere vekk partikler som ellers kan legge seg i / på varmevekslere, radiatorer, i pumper / ventiler, og som da gir uoptimal drift / dårlig energiutnyttelse

Ledige stillingar