Luster Sparebank Hovedbilde
Luster Sparebank

Luster Sparebank

Øyagata 2

http://www.luster-sparebank.no

post@luster-sparebank.no

Kontakt

Oddstein Haugen

oh@luster-sparebank.no

46970702

Om oss

Luster Sparebank er ein solid og sjølvstendig sparebank med målsetjing om ekspansjon og vekst.

Banken har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo i Luster Kommune. Me har 25 tilsette og konkurransedyktige tilbod av finansielle tenester, produkt og moderne digitale løysingar. Vår visjon er «Saman når me måla dine». Personleg kontakt, tillit, rådgjeving, raske avgjerder og god service er viktige element for oss. Dette ynskjer me å utvikle vidare i tråd med verdiane våre, som er «Personleg, Ansvarleg og Kompetent».

Ledige stillingar