Luster Sparebank Hovedbilde
Luster Sparebank

Luster Sparebank

Øyagata 2

http://www.luster-sparebank.no

post@luster-sparebank.no

Kontakt

Jermund Lien Molland

jlm@luster-sparebank.no

57682311

Om oss

Luster Sparebank er ein solid og sjølvstendig sparebank med målsetjing om ekspansjon og vekst.

Banken har 28 tilsette og har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo i Luster kommune. Banken skal vere ein god og løysingsorientert medspelar som bidreg til at både eksisterande og nye kundar kjenner økonomisk tryggleik og kan realisere sine draumar i tråd med visjonen - "Saman når me måla dine!".

Ledige stillingar