Kunnskapsparken Vestland Hovedbilde
Kunnskapsparken Vestland

Kunnskapsparken Vestland

Fosshaugane Campus-Trolladalen 30

http://www.kpvest.no

kjetil@kpvest.no

Kontakt

Kjetil Kvåle

kjetil@kpvest.no

952 06 574

Om oss

Kunnskapsparken Vestland er til for gründerar og bedrifter med gode forretningsidear – men som treng hjelp til å lukkast. Kunnskapsparken har kontor i Førde og Sogndal.

Vi deltek aktivt i kommersialisering av forretningsidear og er ein del av det nasjonale inkubatorprogrammet til SIVA. Vi tilbyr gründerar oppfølging og rådgiving innan alle aspekt av forretningsutvikling. I tillegg koplar vi dei med andre innovative gründerar og relevante kompetanse- og forskingsmiljø. Kunnskapsparken veit at finansiering er ein viktig del i kommersialiseringsprosessen, difor har vi god kontakt med kapitalmiljø som kan være med å løfte bedrifta til nye høgder.

Våre tilsette har lang og brei kompetanse innan næringsutvikling og kommersialisering av forretningsidear. Vi er prosjektleiar og bidragsytar i utviklings- og samarbeidsprosjekt, og kan hjelpe med å skaffe finansiering til FoU-prosjekt.

Kunnskapsparken Vestland Kulturbilde

Ledige stillingar