Innovasjon Norge Vestland

Innovasjon Norge Vestland


http://www.innovasjonnorge.no

post@innovasjonnorge.no

Kontakt

Ann Elisabeth Tveit

ann.elisabeth.tveit@innovasjonnorge.no

+47 410 85 058

Om oss

Innovasjon Norge skal fremje bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsam næringsutvikling i heile landet og utløyse ulike distrikt og regionar sitt potensiale for næringsutvikling.

Det skal vi gjere gjennom å medverke til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Innovasjon Norge har kontor i alle fylka og meir enn 30 kontor i utlandet. Innovasjon Norge legg i si rekruttering vekt på å sikre eit mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

IN Vestland har kontor i Bergen og Sogndal.

Ledige stillingar