Hub for Ocean Hovedbilde
Hub for Ocean

Hub for Ocean

Fugleskjærgata 16

https://www.hubforocean.no/

post@hubforocean.no

Kontakt

Kristin Svardal

kristin@hubforocean.no

90512728

Om oss

Hub for Ocean er ein medlemsorganisasjon for aktørar i dei havbaserte næringane.

Våre fokusområder:

  • Skape gode møteplassar. Ved å dele kunnskap om behov, moglegheiter og løysingar kan samarbeid føre til nyskaping og vekst.
  • Vere ein døropnar til havnæringane, både til nye kundar og nye marknader. Vi ser koplingar mellom medlemsverksemdene, og ikkje minst mellom medlemmar og omverda.
  • Jobbe aktivt med synleggjering av medlemmane våre.
Hub for Ocean Kulturbilde

Ledige stillingar