Fjord Base Gruppen Hovedbilde
Fjord Base Gruppen

Fjord Base Gruppen

Fjord Base, Botnaneset

http://www.fjordbase.no

marthe.opheim@fjordbase.no

Kontakt

Marthe Opheim

marthe.opheim@fjordbase.no

577 51 800

Om oss

Florø begynner der havet slutter. Derfor har vår region alltid rettet blikket ut mot verden, og nedover mot rikdommen som havdypene skjuler. Det gjør at Fjord Base har kunnet spille en viktig rolle i det norske oljeeventyret, som landets største forsyningsbase. I snart 40 år har vi skapt arbeidsplasser og verdier for hele lokalsamfunnet i Florø.

I dag har mer enn 600 mennesker sikre jobber og inntekter fra virksomheter på Fjord Base. Her produserer og klargjør de storeoljeselskapene og deres leverandører utstyr og varer som er essensielle for en trygg og effektiv produksjon ute på feltene.

Vi er knutepunktet som tilbyr totale logistikktjenester og er en «onestopshop» for alle kunder. Vi knytter fastlandet og sokkelen sammen, og har 2000 skipsanløp og 5000 trailerlaster med varer og utstyr inn og ut av området årlig. At oljebransjens store selskaper velger Fjord Base som pålitelig samarbeidspartner, er ikke tilfeldig.

Gjennom flere tiår har vi bygget kunnskap og kompetanse om hvordan vi best kan tilrettelegge logistikk og operasjoner for kunder og leverandører. Dette har ikke kommet av seg selv, men gjennom hardt arbeid der vi stadig har utviklet, forbedret og skapt nye løsninger.

Vi har vært her i 40 år, og vi skal fortsette å være her. Selv om tidene endres, er målet det samme: Vi skal koble mennesker og teknologi for å bygge fremtidens Fjord Base.

Fjord Base Gruppen Kulturbilde

Ledige stillingar