Fjaler kommune

Fjaler kommune

Dalstunet 20

http://www.fjaler.kommune.no

post@fjaler.kommune.no

Kontakt

Wenche Elveseter

post@fjaler.kommune.no

577 38 000

Om oss

Fjaler er ein liten kommune i Sogn og Fjordane med omlag 3000 innbyggarar. Dei fleste er busett i og omkring administrasjonssenteret Dale eller i Flekke.

I Flekke ligg Røde Kors Nordisk United World College, der det går 200 elevar frå heile 80 forskjellege land. Den internasjonale skulen blei bygd i tilknytning til opptrenings-og rehabiliteringssenter Hauglandsenteret.

Pecom , som jobber med prosjektledelse innenfor energi, industri og offshore, Brødrene Dahl si vasskraftavdeling, og ingeniørfirmaet Hansen technologies er viktige bedrifter for kommunen. Det er også industriområdet Lutelandet .

Kunst og kultur er viktig for Fjaler. Kanskje nettopp fordi ein av Norges mest folkekjære diktarar vaks opp i Dale? På Jakob Sande-tunet kan ein besøke staden der diktaren blei fødd. Du kan også bli med på kulturvandring i Jakob Sande sine fotspor.

I tillegg kan du besøke Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen.

Kvart år i september vert Teaterfestivalen arrangør i Fjaler. Der får ein presentert engasjerande scenekunst av høgt kunstnarleg kvalitet. Det vert også deltatt til debattar, foredrag og andre aktivitetar med utgangspunkt i ulike tema.

Eit rikt organisasjonsliv med allsidige kultur- og fritidstilbod og gode skular og barnehagar i nærmiljøet, gjer Fjaler til ein god og trygg stad å vekse opp og bu i.


Velkommen til Fjaler!Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Fagarbeidar eller assistent i Våge barnehage, 100 % vikariat Fulltid 14-05-2024
Lærar ved Dingemoen skule 80 % vikariat Deltid 10-05-2024
Dagleg leiar på SFO Dingemoen skule Fulltid 10-05-2024
Den spanande jobben som rektor på Våge skule er ledig Fulltid 15-04-2024