Deloitte AS Hovedbilde
Deloitte AS

Deloitte AS

Strandavegen 15, 6900 Florø, Norge
6900 Florø

https://www2.deloitte.com/no

ghelle@deloitte.no

Kontakt

Linn Therese Terøy

lteroy@deloitte.no

911 83 747

Om oss

Vi utgjør en forskjell!

Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er en virksomhet med høyt utdannede mennesker innen mange forskjellige fagfelt som arbeider sammen for å bidra til de beste løsningene for våre kunder. Våre medarbeidere ønsker å være en del av en organisasjon som bidrar til et bærekraftig næringsliv og samfunn; og utgjøre en forskjell. Vi er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester med ca. ca. 1500 medarbeidere i Norge. Deloitte er en internasjonal organisasjon med mer enn 415 000 medarbeidere i over 150 land.

Vi jobber prosjektbasert med revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap i Sogn og Fjordane. Ved siden av revisjon består en stor del av våre tjenester av rådgivning.

Rådgivningen kan være innenfor områder som bistand til utvikling av økonomifunksjonen, finansiell rapportering, utvikling av måltall, budsjett, prognoser og investeringsanalyser, rådgivning ved kjøp og salg av selskap, due diligence og verdsetting av selskap, prosessforbedring og LEAN, strategi- og forretningsutvikling, omorganisering av selskapsstrukturer, samt utleie av personell til ledende stillinger som for eksempel controller, regnskaps- eller økonomileder.

Utvikling av ny teknologi sørger for en mer innovativ og nyskapende revisjon og rådgivning. Som verdens største leverandør av profesjonelle tjenester er Deloitte i front med å utvikle egen teknologi som skaper merverdi for samfunnet. Dataanalyse ved bruk av kraftige IT-verktøy gjør oss i stand til å analysere store mengder data effektivt. Dette bidrar til bedre risikovurderinger og –analyser, hvilket gir bedre innsikt for både oss og våre kunder

Vi har hovudkontor i Oslo og kontor i Bergen, Nordhordaland, Drammen, Florø, Førde, Gjøvik, Hamar, Grenland, Fagernes, Haugesund, Lyngdal, Kristiansand, Grimstad, Gran, Sogndal, Stavanger, Trondheim, Steinkjer og Tønsberg.

Ved våre tre kontor i Sogn og Fjordane er vi ca. 35 ansatte som arbeider innen revisjon og rådgivning.

Advokattjenester leveres fra Deloitte Advokatfirma, som er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirma med over 200 profesjonelle advokater- og fullmektige.

Deloitte AS Kulturbilde

Ledige stillingar