Coop Vest SA

Coop Vest SA

Postboks 264
6801 Førde

http://www.coop.no

post@vest.coop.no

Kontakt

578 34 400

Om oss

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med 42.000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har i alt 80 butikkar innanfor daglegvarer og faghandel og driv m.a. Coop Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix, Domus Klær/sko, Gullsmedbutikkar, kafear/kioskar og Bensinstasjon. Laget har om lag 900 tilsette og ein årsomsetnad på ca. 1,4 mrd. kroner. Hovudkontoret ligg i Førde.

Ledige stillingar