Bystøl  Hovedbilde
Bystøl

Bystøl

Tomtebu 2, 6893 Vik i Sogn
6893 Vik i Sogn

http://www.bystol.no

post@bystol.no

Kontakt

576 98 580

Om oss

Bystøl AS er eit rådgjevande ingeniørfirma innan bygge- og anleggsteknikk. Bystøl AS er eit uavhengig selskap eigd av dei tilsette og har hovudkontor i Vik i Sogn. Hovudaktiviteten vår er detaljprosjektering av små kraftverk og me har oppdrag over heile Norge. Me satsar i utlandet og har også oppdrag i Uganda, Rwanda og Indonesia.

Bystøl AS har prosjektert over 75 småkraftverk med samla årsproduksjon på 900GWh og er den mest erfarne rådgjevaren i bransjen.

Bystøl  Kulturbilde

Ledige stillingar