Bue Salmon Hovedbilde
Bue Salmon

Bue Salmon

Nordsjøvegen 936, 6987 Bulandet, Norge
6987 Bulandet

https://buesalmon.com/no

post@buesalmon.com

Kontakt

work@buesalmon.com

90 97 70 18

Om oss

Bue Salmon er et havbruksselskap med storsatsing på landbaserte anlegg for oppdrett av laks. Selskapet ble etablert i 2015 med hovedkontor i Florø og avdelingskontor i Leirvik i Hyllestad og Bergen. Selskapet produserer laks på sitt pilotanlegg i Bulandet i Askvoll. Pilotanlegget har en kapasitet på 1.400 tonn postsmolt og matfisk, med konsesjon til å produsere 5.500 tonn totalt på Bulandet.

Bue Salmon har ambisjoner om å skalere opp lokaliteten i Bulandet, samt å bygge et vesentlig større landbasert matfiskanlegg på Lutelandet. Bue Salmon satser med denne utbyggingen på å bli et ledende selskap for landbasert akvakultur, med en samlet årlig produksjon på sikt på rundt 50-60.000 tonn.

For mer informasjon om planene se https://buesalmon.com/

Ledige stillingar