BOB Region Nordvest

BOB Region Nordvest

Postboks 234

https://www.bob.no/

livjudit.straume@bob.no

Kontakt

Liv Judit Straume

livjudit.straume@bob.no

55 54 74 00

Om oss

BOB BBL er det største største bustadbyggelaget på Vestlandet. Vi skal byggje attraktive bustader for våre over 70.000 medlemar og ha eit heilskapeleg blikk på det vi gjer, inkludert å leggje til rette for det gode liv mellom husa. Vår visjon er å byggje fellesskap. BOB er ein engasjert og profesjonell byutviklar, som ønskjer å setje dagsorden for moderne utbygging og forvaltning av bustader og næringseigedomar. Vi er om lag 150 tilsette og har hovudkontor i Bergen og regionkontor i Førde. BOB byggjer fellesskap.

Ledige stillingar