Åsen & Øvrelid AS

Åsen & Øvrelid AS

Fjæreveien 9
6800 Førde

http://www.aasen-ovrelid.no

post@aasen-ovrelid.no

Kontakt

577 23 850

Om oss

Åsen & Øvrelid AS er blant dei største entreprenørbedriftene i Sogn og Fjordane, med omfattande oppdrag innan offentleg og privat sektor. Vi har kontorstad i Førde, og har heile vestlandet som marknad. Selskapet vart etablert i 1996 og har idag ei omsetning på omlag 350 mill. kroner. Vi er pt. ca. 100 tilsette fordelt på 80 fagarbeidarar og 20 funksjonærar. Åsen & Øvrelid har ambinasjonar om vidare vekst og treng fleire flinke og engasjerte fagarbeidarar og ingeniørar som ønskjer å være med å bygge framtidast bygg.

Ledige stillingar