Adcom Fjorddata

Adcom Fjorddata

Hafstadvegen 23
6800 Førde

https://www.adcom.no/adcomforde/

ar@fjorddata.no

Kontakt

Arnljot Ramstad

ara@adcom.no

917 67 220

Om oss

Adcom Fjord-Data held til i Førde og er lokal leverandør av tenester innan IT, rekneskap og lønn. Verksemda vår er basert på moderne byråløysing med fleksibel arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss. Dine behov er utgangspunktet og vi tilpassar dette til det som gir best resultat for deg og di bedrift.

Våre autoriserte rekneskapsførere på kontoret vårt i Førde er klare til å bistå deg med sin fagkunnskap. Dette saman med våre konsulentar innan IT gir deg ei tilpassa og effektiv løysing som vert nytta av meir enn 200 verksemder i Sogn og Fjordane i dag.

Vi tilbyr også eit breidt spekter av løysingar innan maskin-, programvare, sikkerheit og drift, med mellom anna Microsoft 365 (Office og administrasjon av brukarar og utstyr) som eit sentralt produkt.

Ledige stillingar