Gründer i Vestland

Starte bedrift?

Er svaret ja, er Vestland staden der du bør etablere verksemda di.

Her har vi mange føretrinn for gründerskap. Blant anna har vi mange gode hjelparar som applauderer gode idear.

Her er det lett å finne fram i hjelpemiddelapparatet, banke på dører, og ikkje minst er det kort veg til beslutningstakarane.

Det er enorme mengder informasjon og råd tilgjengeleg på nett, til dømes på Altinn. Likevel kan det vere personleg rådgiving og hjelp som trengst for å kome i gong. I fylket vårt er det sterke ressursar og mykje god hjelp å få hjå: