Om Framtidsfylket

Dette er Framtidsfylket

Vi jobbar for å rekruttere og behalde ung arbeidskraft i Vestland.

Vestland har ein variert, innovativ og spennande arbeidsmarknad som vi vil gjere deg kjent med. Det gjer vi gjennom:

  • Å fortelje om arbeidsliv, næringsliv og gründerliv
  • Den største traineeordninga i landet
  • Karrieremesser
  • Ledig stilling i Vestland

200 medlemsbedrifter

Heilt sidan selskapet vert etablert som eige AS i 2009, har fleire aktørar samla seg om arbeidet. I dag har vi rundt 200 medlemsbedrifter. Som medlemsbedrift kan du lyse ut ledig stilling gjennom kanalane våre og nå ei svært relevant målgruppe. Du får også tilgang på rådgjeving om rekrutteringsstrategi og andre tenester.

Mål om vekst

Hovudmålsetnaden til Framtidsfylket er vekst og verdiskaping for Vestland gjennom rekruttering av kompetanse og arbeidskraft.

Framtidsfylket er eigd av 36 verksemder frå både privat og offentleg sektor, men tenestene våre er tilgjengelege for alle arbeidsgjevarar i Vestland.

Om du er arbeidsgjevar eller arbeidssøkar, er vi her for å hjelpe deg. Målet er at nye arbeidsforhold oppstår.