Wergelandgruppa

Nyheiter

10 gode grunnar til å jobbe i Wergelandgruppa

Wergeland Group tar ei aktiv rolle i det grøne skiftet og tilbyr deg ein variert og utfordrande jobb i Gulen.

Kva er det mest spennande som skjer i Wergelandsgruppa akkurat no?

Wergeland Group tar ei aktiv rolle i det grøne skiftet med vår satsing på offshore havvind, fornybar energi og sirkulær økonomi.

Kva er det mest attraktive med å jobbe i Wergelandsgruppa?

Karriereutvikling gjennom aktiv deltaking i utvikling av industriområdet, som satsar på det grøne skiftet og fornybar energi.

Kva kan de tilby dei som ønsker å utvikle seg i bedrifta?

Personleg utvikling og karriereutvikling i takt med utvikling av selskapa og dei nye satsingsområda våre.

Jobb Wergelandgruppen

Nemn tre små gode som gjer arbeidsdagen fin:

Gode kollegaer, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver.

Kva er Wergelandsgruppa sitt bidrag i å stoppe klimaendringane?

Wergeland Group satsar på berekraftige løysningar i det grøne skiftet.

Kva er det viktigaste de gjer for å ta samfunnsansvar?

Globalt er det vår satsing på fornybar energi og det grøne skiftet, lokalt er det vår satsing på ungdom og lønsame arbeidsplassar i distriktet.

Jobb Gulen

Kor tid kokar det hos Wergelandsgruppa?

Alltid 😊

Kva jobbsøknadar ligg øvst i bunken hos Wergelandsgruppen?

Vi ser etter KHMS leiar, men alle gode kandidatar med rett kompetanse og erfaring har vi plass til.

Kven set spor på intervju?

Kandidatar med ønska kompetanse.

Vis med eit bilde at det er godt å jobbe i Wergelandsgruppen utan å seie det:

Wergelandgruppen
Jobb i Wergelandgruppa