Vikariat som sjukepleiar i heimetenestene i Svelgen/Davik

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Deltid

Om stillinga

Er du sjukepleiar, og ønskjer å arbeide som sjukepleiar i heimetenstene i Svelgen/Davik området? Då har vi ledig eit 80% vikariat som sjukepleiar frå 01.03.2022 til 31.12.22, med mogelegheit for forlenging.

Heimetenestene i indre del av Bremanger Kommune er samordna som ei teneste. Tenesta blir organisert frå Svelgen, med base både i Svelgen og Davik –samt gode velferdstekniske løysingar.

Kvalifikasjonskrav

Vi søkjer etter deg med norsk autorisasjon som sjukepleiar og som beherskar norsk godt både skriftleg og munnleg.

Om deg

Vi søkjer deg som er motivert, fagleg engasjert, sjølvstendige og interessert medarbeidar. For oss er det viktig at du trivast med menneske, og at du ønskjer å bruke faget ditt til det beste for våre pasientar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov, og du må derfor kunne sette deg inn i ulike sjukdomsbilde og anbefalte behandlingsmetodar.
Serviceinnstilling, like å arbeide i team og personleg egenaheit vert vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spanande arbeidsoppgåver i godt arbeidsmiljø ilag med erfarne kollegar.
 • Rekrutteringstiltak med høgare løn enn tariffløn opp til 10 års ansiennitet
 • Sjukepleiefaglege oppgåve hos pasientane
 • Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov
 • Bidra til heilskaplig omsorg og ivareta pasientane sine individuelle behov
 • Utfordrande og spanande arbeidsoppgåver
 • Muligheit for å delta i ressursgruppe
 • Dokumentasjon, rettleiing, undervisning m.m.
 • Gode kollegear med stå på vilje
 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring
 • Gode moglegheiter for videreutdanning, fagleg og personleg utvikling
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

  Vi arbeider i årsturnus og dei tilsette har ein stor moglegheit til å kunne påverke arbeids –og fritida si, ved å kome med ønsker i forkant av turnusskrivinga

  Du må kunne legge fram politattest av nyare dato og ha førerkort for personbil (B).

  Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode kollegear!