Fiskeridirektoratet Region Vest Hovedbilde

Spennande stilling som jurist i Fiskeridirektoratet

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Vi søker etter jurist Fiskeridirektoratet Region Vest Kinn Fulltid
Fiskeridirektoratet Region Vest Logo

Fiskeridirektoratet Region Vest

Gate 1, nr. 108
Måløy
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Anne Therese Alnes Horn
947 81 862

Søknadsfrist

28. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga


Akvakulturnæringa er i vekst og får ei stadig viktigare samfunnsøkonomisk rolle. Dette stiller store krav til Fiskeridirektoratet som forvaltingsmyndigheit. I Vestland fylke er det meir enn 450 lokalitetar der det vert drive akvakulturproduksjon av laks, regnbogeaure, blåskjel, tare og marine artar.

For å utvikle Fiskeridirektoratet som forvaltingsmyndigheit har vi ledig stilling som jurist, med oppgåver knytt til akvakulturtilsyn. Kontorstad blir Måløy i Kinn kommune. Kinn kommune har flyplass og har kommunikasjonsmoglegheiter med båt til Bergen og Florø. Vi brukar og Anda(Sandane) og Hovden(Ørsta) flyplass i jobbsamanheng. Når Stad skipstunell er ferdig blir vi og nærare knytt til Sunnmøre og Ålesund sjøvegen. Vi har i dag tilsette i Måløy, som dagleg pendlar frå Stadlandet, Nordfjordeid og Kalvåg.

Gå til innholdGå til sidemeny 28. august 2022Språk Norsk Nynorsk

Spennande stilling for jurist i Fiskeridirektoratet med kontorstad Måløy

jurist

Søk stillingaSjå annonse

Samfunnsoppdraget til Fiskeridirektoratet

Akvakulturnæringa er i vekst og får ei stadig viktigare samfunnsøkonomisk rolle. Dette stiller store krav til Fiskeridirektoratet som forvaltingsmyndigheit. I Vestland fylke er det meir enn 450 lokalitetar der det vert drive akvakulturproduksjon av laks, regnbogeaure, blåskjel, tare og marine artar.

For å utvikle Fiskeridirektoratet som forvaltingsmyndigheit har vi ledig stilling som jurist, med oppgåver knytt til akvakulturtilsyn. Kontorstad blir Måløy i Kinn kommune. Kinn kommune har flyplass og har kommunikasjonsmoglegheiter med båt til Bergen og Florø. Vi brukar og Anda(Sandane) og Hovden(Ørsta) flyplass i jobbsamanheng. Når Stad skipstunell er ferdig blir vi og nærare knytt til Sunnmøre og Ålesund sjøvegen. Vi har i dag tilsette i Måløy, som dagleg pendlar frå Stadlandet, Nordfjordeid og Kalvåg.

Omorganisering og digitalisering

Fiskeridirektoratet har kontor langs heile kysten og er i dag inne i ein omorganiseringsprosess. På sikt betyr det at det vil bli ei funksjonsbasert organisering i staden for dagens regionvise organisering. Dette vil bety større og spissa fagmiljø og samarbeid på tvers av dagens kontorstruktur. Vi utviklar stadig dei digitale verktøya våre og vi bruker mykje Teams i samhandling. Rett person må difor være førebudd på å vere både løysingsorientert, endringsvillig og ta i bruk nye digitale verktøy når ein søker på stillinga.

Arbeidsoppgåver

 • klagehandtering
 • juridiske vurderingar
 • dispensasjonssøknadar
 • oppfølging av rømmingshendingar
 • internkontrollrevisjonar mot selskap
 • vurdering og behandling av lovbrotsgebyr
 • uttale i samband med høyringar av forskriftendringar
 • sikre likebehandling og bruk av skjønsmessige vurderingar i bruk av reaksjonar
 • utvikling av systemtilsyn

Andre oppgåver må påreknast.

Kvalifikasjonskrav

 • master i rettsvitskap/juridisk embetseksamen
 • nyutdanna blir oppfordra til å søke
 • relevant erfaring er ynskjeleg, fortrinnsvis frå offentleg forvalting og saksbehandling
 • kjennskap til akvakultur eller havressurs er ynskjeleg
 • interesse for miljømessig og berekraftig forvalting

Om deg

Du har:

 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne evne til å jobbe tverrfagleg og på tvers i organisasjonen 
 • fagleg integritet og respekt for fagkompetansen til andre 
 • evne til å dele kunnskap og erfaring 
 • følge retningsliner for offentleg tilsette basert på objektiv saksgang og fagkunnskap 
 • gode evner i å utrykke seg skriftleg og munnleg 
 • omstillingsevne og endringsvilje 
 • god kjennskap til bruk av digitale verktøy 
 • vilje til å ta ansvar for eiga læring i organisasjonen ved endring og utvikling

Vi tilbyr


 • løn som rådgjevar /seniorrådgjevar 550.000 til 700.000,- per år avhengig av utdanning og tidlegare praksis.
 • For spesielt kvalifiserte søkarar kan ein vurdere høgare løn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • utfordrande oppgåver på eit fagfelt i stadig
 • utviklingfleksibilitet med omsyn til heimekontor 
 • godt arbeidsmiljø med sosialt fellesskap og breitt fagfelt
Fiskeridirektoratet Region Vest Kulturbilde