Undervisningsstilling - lærarvikar ved Breim skule

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Deltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Gro Larsen Hjelle
90619713

Søknadsfrist

25. september 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Breim skule er ein 1-7 skule med om lag 115 elevar. Skulen er PALS-skule. Besøk kommunen si nettside for informasjon om kommunen og skulen.

Breim skule treng vikarar i kortare og lengre periodar frå no og utover skuleåret. Vi vil kome i kontakt med deg som kan ta både store og små stillingar. Vi er ute etter deg som har lærarutdanning først og fremst, men andre utdanningar kan og vurderast. Pensjonert lærar - ta gjerne kontakt.

Kvalifikasjonskrav

 • godkjend pedagogisk utdanning for arbeid som grunnskulelærar 1-7 eller 5-10 eller faglærarar. Det er viktig med basisfag og krav om formell kompetanse
 • fleire basisfag (norsk, engelsk, matematikk), spesialpedagogikk vert lagt vekt på ved tilsetjing.
 • digital kompetanse.
 • god kommunikasjonsevne med stødig nynorsk rettskriving og godt norsk talemål.
 • undervisningserfaring, god kompetanse på klasseleiing og gjerne røynsle som kontaktlærar.
 • gode personlege eigenskapar som samarbeidsevne, relasjonskompetanse, systematikk,
 • inkluderande klasseleiing og bidrag til eit godt arbeidsmiljø.
 • menn vert særleg oppmoda til å søkje

Vi tilbyr

 • Løn etter tariff i samsvar med godkjend utdanning og praksis
 • Variert arbeid i positivt miljø i skular med høg fagleg standard
 • Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår
 • Det må leverast politiattest før tiltreding.

WebC-ID: 4564273553