Sjukepleiar (rus/psykiatri)

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høyanger kommune Høyanger Fulltid
Høyanger kommune Logo

Høyanger kommune

Postboks 159
6991 Høyanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Tenesteleiar heimetenester Oddveig Eide
99219305

Søknadsfrist

7. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum og tenestetilbodet innan rus/psykiatri er organisert som ein del av tenestetilbodet. Det er omlag 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim.
Vi har ledig fast 100% stilling som psykiatrisk sjukepleiar/vernepleiar.
Arbeidstida i utgangspunkt dagtid, men arbeid på ettermiddag/helg kan være aktuelt i periodar og ved behov.

Arbeidsoppgåver

 • Individuell oppfølging/støttesamtalar til personar med psykiske -og eller rusrelaterte utfordringaR
 • Koordinering av ansvarsgrupper, Individuell Plan
 • Samhandling med andre faginstansar
 • Medikamenthåndtering • Veiledning pårørande/andre fagområder/m.fl
 • Dokumentasjon • Veiledning/oppfølging av studentar i praksis
 • Evt arbeid med gruppetilbud/meistringskurs

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning som sjukepleiar eller vernepleiar med vidareutanning i psykisk helsearbeid eller rus. Erfaring med arbeid innan same brukargruppe kan kompensere for manglande vidareutdanning.
 • førarkort kl B - reiseverksemd på påreknast då den som vert tilsett har heile kommunen som arbeidsfelt.
 • ha grunnleggjande datakunnskap eller vere villig til å lære dette.
 • god muntleg/skriftleg kunnskap i norsk


Om deg

 • eit stort engasjement for fagfeltet
 • evne til å arbeide sjølvstendig, systematisk, fleksibel og samarbeidsvillig

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Spennande fagstilling i eit tverrfaglig miljø.
 • Engasjerte medarbeidarar som har fokus på fagutvikling , samt er bevisst på å støtte og hjelpe kvarandre i arbeidshverdagen.
 • Tilrettelegging for vidareutdanning
 • Løn etter gjeldande tariff.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar.