Sjukepleiar i heimetenesta, for tida Hyen

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Deltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Cecilie M. Helgheim
47260601

Søknadsfrist

2. oktober 2022

Om stillinga

Heimetenesta har ledig 80 % fast stilling som sjukepleiar, med arbeid på dag/kveld, og arbeid kvar 3. helg, fortida ved Hyen heimeteneste.
Heimetenesta er inndelt i 3 avdelingar; Hyen, Breim og Sandane.
Næraste leiar vil vere avdelingsleiar Oddrun Ommedal ved Hyen heimeteneste.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene er stell og pleie, administrering av medisinar, og tilrettelegging og vegleiing av ulike sjukepleieoppgåver.

Kvalifikasjonskrav

  • Godkjent utdanning som sjukepleiar.
  • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg
  • Førarkort for personbil

Om deg

  • Våre nye medarbeidarar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team.
  • Det vert lagt vekt på endringsvilje, fleksibilitet og reflektert haldning i praksis.
  • Vi ønskjer ein person med godt humør og som trivast med utfordingar ein variert arbeidsdag.

Vi tilbyr

  • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale
  • For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månadar.
  • Det må leggast fram tilfredsstillande politiattest før tiltreding.

WebC-ID: 4557414171