NAV Økonomiteneste Hovedbilde

Er du analytisk og kunnskapsrik? Har du erfaring med analyse på økonomiområdet og er på jakt etter nye utfordringar? Då har du sjansen til å bli ein del av NAV sitt økonomimiljø på Leikanger.

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Seniorrådgjevar analyse og kvalitet NAV Økonomiteneste Sogndal Fulltid
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Herdis Ulveseth
99718546

Søknadsfrist

14. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

NAV Økonomiteneste (ØT) leverer interne lønns- og rekneskapstenester til NAV, og vi er no på jakt etter ein erfaren seniorrådgjevar med interesse for rekneskap, analyse og kvalitetsarbeid. I denne stillinga vil du få ansvar for analyseteamet som jobbar med å utføre rekneskapsanalysar, som er viktige for å sikre god styring av NAV. I samarbeid med kompetente medarbeidarar vil du også jobbe med å vidareutvikle vårt kvalitetsmiljø, og bidra til at våre prosessar blir endå betre.
Økonomiområdet i NAV er under utvikling, og oppgåvene dine vil endre seg i takt med behovet for din kompetanse.

Arbeidsoppgåver

På kort sikt:

 • Vere ansvarleg for det tverrgåande analyseteamet i ØT
 • Gjennomføre analyser på fagområda våre, i tett dialog med leiargruppa, seksjonane og andre samarbeidspartnarar
 • Ivareta heilheitsperspektivet på NAV Økonomiteneste sine fagområde
 • Delta i arbeidet med å bygge opp eit kvalitetsmiljøet i ØT, og sørge for gode prosessar på dette området
 • Samhandle med nøkkelpersonar i ØT og i direktoratet med tanke på oppfølging av rekneskapskvaliteten i NAV

Det vil på lengre sikt vere aktuelt at du bidreg i arbeidet med å innføre statlege rekneskapsstandardar (SRS) i NAV

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høgare utdanning på masternivå. Dersom kandidaten har lang og relevant arbeidserfaring kan utdanningskravet fråvikast noko
 • Fagleg tyngde innanfor økonomi og rekneskap
 • Erfaring frå leiing eller prosjektarbeid (t.d. teamleiar, prosjektleiar eller personalleiar)
 • Erfaring frå analyse og utgreiingsarbeid

Om deg

For å lykkast i denne rolla kjenner du deg kanskje igjen i dette
Du har gode analytiske evner, og du jobbar godt både sjølvstendig og saman med andre. Du kan sjå det store biletet, samtidig som du har auge for detaljar. Du tek initiativ og engasjerer dei rundt deg, og du kommuniserer godt med folk i alle delar av verksemda. Du jobbar strukturert og du evner å prioritere mellom ulike oppgåver. Di erfaring med analysearbeid har lært deg at analysen i seg sjølv ikkje er nyttig med mindre ein evner å omsette resultata til forbetringstiltak. Dette får du til gjennom evna til å formidle på ein pedagogisk og engasjerande måte.

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagmiljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Familievenleg personalpolitikk med gode velferdsordningar
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida
 • Lønn som seniorrådgjevar i lønnsspenn kr 543 500 – 650 300 brutto pr. år
 • For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsstad er Leikanger, og vi praktiserer hybrid arbeidsplass med moglegheit for heimekontor.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde