Parkeringsvakt Grotlesanden

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Sommerjobb

Om stillinga

Bremanger kultur og fritid søkjer etter parkeringsvakter ved Grotlesanden for sommaren 2023.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver vert å ta i mot betaling frå besøkjande, vise dei tilrette og sjå til og å rydde boss i området ved sanitærbygg og parkeringsplassane.

Ein skal og syte for opplåsing av sanitærbygget på føremiddag. Det skal førast timelister for arbeidet.


Spørsmål kan rettast til driftssjef for kultur og fritid, Norvall Klungresæter på tlf. 91658547.