Luster kommune Hovedbilde

Miljørettleiar/fagarbeidar skule

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det vert ledig ca 92 % mellombels stilling som miljørettleiar/fagarbeidar frå 03.10.22 til 31.07.23. Arbeidstida er 37,5 timar pr. veke og utgjer 92% stilling sidan ein i den delen som er knytt til skule har fri på elevfrie dagar. Den som vert tilsett er tiltenkt arbeidsoppgåver både i skule og på SFO.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid med elev i småskulen og på mellomsteget
 • Arbeid i skulefritidsordninga før og etter skuletid

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ynskjeleg med 3-årig relevant høgskuleutdanning eller utdanning som barne- og ungdomsarbeidar. Søkjarar med anna relevant bakgrunn og kompetanse kan også bli vurdert.
 • God relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetjing
 • Den tilsette må leggje fram politiattest av nyare dato jf. opplæringslova § 10-9.

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde