Askvoll kommune Hovedbilde

Fast 100% stilling som lærar

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Lærar - Atløy skule Askvoll kommune Askvoll Fulltid

Om stillinga

Atløy skule har frå 01.08.2022 ledig fast 100% stlling som lærar

Arbeidsoppgåver

Undervisning på småskule- og mellomsteget

Kvalifikasjonskrav

  • allmennlærar, men andre med godkjent pedagogisk utdanning kan og søkje
  • ønskjeleg med kompetanse innan spesialpedagogikk

Om deg

Vi ønskjer deg som er

  • engasjert og målretta
  • fleksibel
  • lagspelar og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • tydeleg og kan motivere
  • interessert i å utvikle seg sjølv og arbeidsplassen og evnar god klasseleiing

Vi tilbyr

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tilsetjings skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Pensjonsmedlemsskap i Statens Pensjonskasse. Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjing. Dersom det ikkje melder seg søkjar med pedagogisk utdanning kan andre tilsetjast mellombels for skuleåret.