Helse Førde Hovedbilde

Konsulent - Forsyningsavdelinga

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Helse Førde Sunnfjord Fulltid
Helse Førde Logo

Helse Førde

Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Avdelingssjef Magn Ove Kleppe
(+47) 901 09 200

Søknadsfrist

10. oktober 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Forsyningsavdelinga har ledig 100% stilling som konsulent ved sjukehuset i Førde.
Avdelinga ligg i dag organisatorisk under Økonomi i Stab og Støtte.

Forsyningsavdelinga i Helse Førde HF er lokalisert med lager og personell ved sjukehusa i Førde, Lærdal og på Nordfjordeid. Avdelinga sine oppgåver er å yte støtte til innkjøp, oppbevaring og distribusjon av varer til avdelingane i helseføretaket.

Helseføretaka i Helse Vest har i dag stor fokus på utvikling av forsyningsområde. Sjukehuset i Førde bygger nytt lager til medisinske forbruksmateriellet i ny del av sjukehuset som er under oppføring.

Arbeidsoppgåver

 • Styre dei daglege lageraktivitetane på Forsyning i Førde
 • Vere ein pådrivar for at forbruksutstyr vert skaffa til veie når det oppstår eit behov
 • Ivareta at lagervarene vert oppbevart i rett mengde, pris, kvalitet og rotasjonshastigheit
 • Passe på at varene vert lagra etter dei krav som vert stilt til utstyret
 • Stå som ein pådrivar for at det vert forhandla fram innkjøpsavtaler på viktig forbruksmateriell
 • Vere eit kontaktpunkt ut mot postane og brukarane som nyttar utstyret i helseføretaket

Orientere postane og brukarane i helseføretaket når nye produkt vert levert ut frå lager

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning i logistikk- eller helsefaget
 • Eventuelt lang relevant erfaring frå eit eller begge fagområda
 • Gode IKT- kunnskapar og forståing
 • Må beherske norsk godt både munnleg og skriftleg

Om deg

 • Vedkommande må vere med på å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere punktleg og påliteleg
 • Opptre ansvarsbevisst og løysingsorientert
 • Kunne sjå og utføre gjeremål og løyse oppgåvene målretta og sjølvstendig
 • Personen vi ser etter er nøyaktig, strukturert og god evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Sidan Forsyningavdelinga utfører støttetenester for andre avdelingar, er det viktig at vedkommande er utadvent og serviceorientert
 • Må trivast med høgt arbeidstempo
 • God helse og fysikk er nødvendig
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagt

Vi tilbyr

Arbeidstid dagtid vekedagarTriveleg arbeidsmiljø.Utfordrande og variert arbeid.Tverrfagleg samarbeidLøn i samsvar med gjeldande overeinskomstGode pensonsjons- og forsikringsordningsordningar