Kokk ved Svelgen omsorgssenter

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Deltid

Om stillinga

I Bremanger kommune, for tida ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig ei 20 % fast helgestilling som kokk frå september. I stillinga inneber det for tida arbeid kvar 3.helg.

Kvalifikasjonskrav

Vi ynskjer medarbeidarar med fagbrev innan kokkefaget, men andre med relevant praksis er velkomne til å søkje.

Om deg

• Like å arbeide i team
• Vere innstilt på endringar
• Legge fram politiattest av nyare dato
• Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg
For oss er det viktig at du trivast å jobbe ilag med andre mennesker, og at du ønskjer å gjere ditt beste for våre pasientar. Bebuarane har ulike medisinske utfordringar, kor ernæring er ein viktig del av behandlinga. Av den grunn søkjer vi fagleg motiverte, engasjerte og sjølvstendige medarbeidarar. Serviceinnstilling og personleg egnaheit vert vektlagt.

Vi tilbyr

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.