Helsesjukepleiar i Bremanger kommune sin helsestasjon, oppmøtestad: Svelgen

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Fulltid

Om stillinga

Vi har ledig ei 100% fast stilling som helsesjukepleiar i Bremanger kommune, for tida ved Svelgen helsesenter, helsestasjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Helsestasjonsarbeid
 • Skulehelsetenesta
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • PMTO arbeid
 • Førebyggande smittevernsarbeid
 • Fleire oppgåver kan kome til

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som helsesjukepleiar
 • Sjukepleiar kan verte tilsett, med atterhald om at du tek vidareutdanninga som helsesjukepleiar snarleg
 • PMTO-utdanning, eller er villeg til å gjennomføre utdanninga

Om deg


Vi tilbyr

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass
 • Meiningsfylt arbeid og faglege utfordringar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer og tverrfagleg samarbeid
 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.