Luster kommune Hovedbilde

Helsesekretær

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det vert ledig 100 % fast stilling som helseseskretær sekretær ved Legekontoret frå 01.11.2022.
Kommunehelsetenesta i Luster er organisatorisk samla i teneste eininga Helse, med om lag 29 årsverk og 44 tilsette. Eininga Helse har fire fagavdelingar med kvar sin fagleiar, og eininga er samlokalisert i kommunen sitt Helsesenter – sentralt i kommunesenteret i Gaupne. Eininga Helse har eit breitt og godt fagmiljø, der ulike fagfolk samarbeider tett for å yte gode tenester.

Arbeidsoppgåver

 • Sekretærarbeid knytt opp mot eininga Helse/Legetenesta
 • Pasientkontakt; ekspedisjon og sentralbord
 • Førebu timelister/lønnsbilag til personalavdelinga
 • Legerekneskap mot Helfo
 • Bistå med øvrige oppgåver og førefallende arbeid

 • Oppgåvene vil kunne endre seg og variere over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • Løysingsorientert, med ei positiv innstilling
 • God IKT-kompetanse
 • Fleksibel og strukturert
 • Evne til å ta ansvar og arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Om deg


Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde