Luster kommune Hovedbilde

Helsefagarbeidar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Fast 100 % stilling for helsefagarbeidar ledig i sjukeheimsavdelinga frå 01.07.22.

Arbeidsoppgåver

 • Yte pleie og omsorgstenester.
 • Helsefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend hjelpepleiar/autorisert helsefagarbeidar.
 • Relevant praksis.
 • Evne til å arbeide aktivt, systematisk, målretta og løysingsorientert - saman med andre.


Særskild for stillinga:

 • Tilsett må legge fram politiattest
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
 • Todelt turnus med arbeid 3. kvar helg eller langvakter kvar fjerde helg.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde