Bidra til vekst i Hardanger

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Forretningsutvikler Næringshagen i Ullensvang AS Ullensvang Fulltid
Næringshagen i Ullensvang AS Logo

Næringshagen i Ullensvang AS

Smelteverket 57, 5750 Odda, Norge
5750 Odda
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Frode Sandven
99 41 95 78

Søknadsfrist

18. august 2022

Om stillinga

Næringshagen i Ullensvang AS (NIU) er i ei omstilling, og vil truleg kvalifisere seg til det statlege Selskapet for industrivekst (SIVA) sitt inkubasjonsprogram.

Inkubasjonsprogrammet skal bidra til auka nasjonal verdiskaping gjennom å identifisera, kommersialisera og vidareutvikla innovative idear til nye vekstverksemder, og utløysa vekst i etablerte verksemder. Me kjem til knyttast å opp mot Hardanger Industri og Hardanger Hydrogen Hub frå hausten av.

Arbeidsoppgåvene vert å rådgje verksemder i regionen for å bidra til vekst, styre eksterne og interne prosjekt, samt vere ein pådrivar for å etablere nye verdiskapande verksemder. Organisasjonen er ein pådrivar for auka samarbeid, og tek ein aktiv rolle i samfunnsutvikling lokalt og regionalt. I tillegg til forretningsutvikling er det prosjekt innan desentralisert utdanning, rekruttering og kompetanseheving i dag, men det kan koma ytterlegare arbeidsoppgåver f.eks. delprosjekt frå Grøn Region Vestland.

Me ser etter deg som:

 • har høgare utdanning innan bedriftsleiing, økonomi, ingeniørfag, jus, it, e.l.
 • har relevant praksis frå privat næringsliv som gjev truverdig rådgjeving
 • har erfaring med å jobbe i prosjekt med fordel frå industri
 • har gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg
 • har solid fagkompetanse og kan halde relevante kurs
 • har førarkort og har eigen bil (det må påreknast litt reise)
 • evnar å jobbe både sjølvstendig og i team
 • er analytisk og har evne til å setje deg inn i strategiske utfordringar
 • er personleg eigna for stillinga gjennom å vere god på relasjonar og service

Det er ein fordel om du i tillegg har kjennskap til utfordringar i næringslivet og potensiale i regionen.

Me tilbyr:

 • lokalt utviklingsarbeid med nasjonalt nettverk
 • stor fridom i eigen arbeidskvardag
 • kontor i eit spanande fagmiljø i Odda
 • personlege utviklingsmoglegheiter
 • konkurransedyktig løn og tiltreding etter avtale
 • 100 % fast stilling, men me kan vere fleksible på stillingsprosent ved behov.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Frode Sandven tlf: 99 41 9578 eller frode @hardangerhagen.no. CV og søknad kan sendes til post @nhullensvang.no