Helse Førde Hovedbilde

Fagarbeidar logistikk - Forsyningsavdelinga

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Helse Førde Sunnfjord Fulltid
Helse Førde Logo

Helse Førde

Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Avdelingssjef Magn Ove Kleppe
(+47) 901 09 200

Søknadsfrist

10. oktober 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Forsyningsavdelinga har ledig to stillingar i 100% som fagarbeidar i Logistikk ved sjukehuset i Førde.
Avdelinga ligg i dag organisatorisk under Økonomi i Stab og Støtte.

Forsyningsavdelinga i Helse Førde HF er lokalisert med lager og personell ved sjukehusa i Førde, Lærdal og på Nordfjordeid. Avdelinga sine oppgåver er å yte støtte til innkjøp, oppbevaring og distribusjon av varer til avdelingane i helseføretaket.

Helseføretaka i Helse Vest har i dag stor fokus på utvikling av forsyningsområde. Sjukehuset i Førde bygger nytt lager til medisinske forbruksmateriellet i den nye del av sjukehuset som er under oppføring.

Arbeidsoppgåver

 • Bidra til eit ryddig og reint lager
 • Mottak og plassering av varer
 • Registrering og kontroll av varer inn og ut av lager
 • Plukking av varer
 • Pakking av varer
 • Varelevering
 • Godsmottak
 • Lessing og lossing
 • Vareteljing
 • Andre praktisk retta oppdrag vil vere aktuelle

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev i Logistikkfaget
 • Eventuelt brei erfaring frå logistikkbransjen
 • Gode IKT-kunnskapar og forståing
 • Må beherske norsk godt både munnleg og skriftleg
 • Fordel med truckførarbevis
 • Førarkort kl. B

Om deg

 • Vedkommande må vere med på å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere punktleg og påliteleg med høg arbeidsmoral
 • Personen vi ser etter er serviceorientert, nøyaktig og held god orden
 • Like fysisk arbeid
 • Vere praktisk anlagt
 • God helse og fysikk er nødvendig
 • Personlig eigenskapar vil verte vektlagt

Vi tilbyr

 • Arbeidstid dagtid vekedagar
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Utfordrande og variert arbeid.
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar