Fagarbeidar betong Sogndal Bilde

Fagarbeidar betong Sogndal

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Veidekke Bygg Sogndal Fulltid
Veidekke Bygg Logo

Veidekke Bygg

Vangestadvegen 6, Kaupanger Industriområde
6854 Kaupanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Svein Even Dale
91300429

Søknadsfrist

20. februar 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Er du strukturert, sjølvgåande og likar å levere god kvalitet i arbeidet ditt?
Veidekke Bygg Sogn og Fjordane søker dyktige fagarbeidarar til våre prosjekt i Sogn. Vi ser etter deg med fagbrev i betong og/eller gjerne nokre års erfaring frå bransjen, som ynskjer å ta del i vår vidare utvikling i distriktet.

Arbeidsoppgåver

Som betongarbeidar har du ansvar for framdrift og produksjon med laget ditt. Du sørger for god flyt i produksjonen og har ei involverande arbeidsform. Veidekke er leiande i bruk av digitale verktøy på byggeplass, og du vil bli ein del av eit involverande, innovativt og framtidsretta arbeidsmiljø der BIM er ein del av vår kvardag.

Kvalifikasjonskrav

  • Fagbrev innan betongfaget (anna relevant erfaring/kompetanse kan bli vurdert – vi tilset også voksenlærlingar)
  • Snakkar norsk, svensk eller dansk


Om deg

Vi ynskjer at du er strukturert, sjølvgåande og likar å levere god kvalitet og service i arbeidet ditt. Og ikkje minst har stå-på-vilje og godt humør. Du har fagbrev i betongfaget, noko erfaring og lyst til å vere med å vidareutvikle vår avdeling i Sogn innan våre satsingsområder bolig, næring, skule og offentlege bygg. Du er:

  • Engasjert
  • Kvalitetsbevisst
  • Interessert i ny teknologi og digitalisering
  • Har høgt fokus på HMS


Vi tilbyr

  • Fast jobb i eit uformelt og godt arbeidsmiljø hos ein trygg og seriøs arbeidsgivar.
  • Gode lønnsvilkår og ordningar for forsikring og pensjon
  • Framtidsretta arbeidsmetodar, gode utviklingsmulegheiter og digitale løysingarVi har gode pensjons- og forsikringsordningar og gode mulegheiter for kurs og opplæring hjå oss. Gjennom vår ordning for aksjekjøp får du høve til å eige aksjar i eiga bedrift saman med kollegaene dine. I dag eig om lag halvparten av tilsette i Veidekke 15% av aksjane i selskapet, noko som er ganske unikt for store selskap i Norge.

Veidekke Bygg Kulturbilde