Driftsteknikar - bedriftselektrikar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som driftsteknikar med fagutdanning som elektrikar i eining for eigedom.
Eininga eigedom har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale bygg. Eininga dekkjer heile Stad kommune sin portefølje av kommunale bygg frå utleigebygg til institusjonar. Eininga har bedriftselektrikar i ytre.
Kommunen sin "strategiplan for drift og vedlikehald av kommunal bygg" er styrande for mål, strategiar, prioriteringar og satsingsområde.
Arbeidstad er for tida Nordfjordeid.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsyn og arbeid med kommunale bygg og anlegg si verdibevaring, energiøkonomisering og brukartilpassing.
 • Større og mindre vedlikehaldsoppgåver
 • Arbeidet er både i team og sjølvstendig og blir leia av arbeidsleiar
 • Vaktordning inngår ikkje i stillinga, men den som vert tilsett må kunne gå inn i vaktordning ved framtidig behov

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søkjer etter person med fagbrev som elektrikar, gjerne teknisk bakgrunn frå elektro/automasjon (bedriftselektrikar)
 • Kjennskap til digitale verktøy for å følgje opp og drifte bygningsmassen, som mellom anna LAFT(FDV), SD-anlegg og NORIK, vil vere ein fordel
 • Sertifikat for bil med hengar (kl. BE)

Om deg

 • Du kan arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er allsidig og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner, tek initiativ og har serviceinnstilling

Vi tilbyr

 • Utfordrande og svært varierte arbeidsoppgåver – ikkje ein dag er lik!
 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter kommunale vilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle om du vil flytte til kommunen vår


Stad kommune har 6 månader prøvetid. Attestar og vitnemål skal lastast opp saman med søknaden.
Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.
Dersom du har spørsmål om utlysninga kan du ta kontakt med einingsleiar eigedom, Tore Nyhammer-Taklo.