Helse Førde Hovedbilde

Driftskoordinator - Pasientreiser, Helse Førde

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Helse Førde Sunnfjord Fulltid
Helse Førde Logo

Helse Førde

Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Avdelingssjef Trude Njøsen Helgås
(+47) 971 01 110

Søknadsfrist

14. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Administrering av pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 pasientreisekontor og eit nasjonalt selskap, Pasientreiser HF.

Avdeling for pasientreiser i Helse Førde har ansvar for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Avdelinga gir informasjon og rettleiing i planlegging av reise til og frå behandling. Avdelinga deltek i anbodsprosessar og oppfølging av samarbeidspartnarar. Pasientreiser i Helse Førde har i dag 14 tilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Ta del i den daglege drifta ved avdelinga
 • Utarbeider statistikk og rapportar for avdelinga
 • Delta i anbodsarbeid
 • Følgje opp kontrakter og samarbeidspartnarar på ein god måte
 • Vere ein ressurs i prosjektoppgåver i avdelinga
 • Førebu presentasjonar og annan dokumentasjon innan faget
 • Gje informasjon og opplæring innanfor fagområde
 • Halde seg fagleg oppdatert og orientere leiinga om forhold som har noko å seie for drifta

Kvalifikasjonskrav

 • God kjennskap til og interesse for økonomi, statistikk og rapportar
 • Fordel med gode eigenskapar innan MS office-pakken, særleg Excel
 • God generell IT-kunnskap
 • Fordel med god lokalkunnskap i Helse Førde sitt dekningsområde
 • Fordel med erfaring innan logistikk/koordinering
 • God juridisk forståing innanfor faget
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Høgskule/universitet, årsstudie/grunnfag
 • Praktisk erfaring kan kompensere for manglande utdanning

Om deg

 • God kjennskap til og interesse for økonomi, statistikk og rapportar
 • Fordel med gode eigenskapar innan MS office-pakken, særleg Excel
 • God generell IT-kunnskap
 • Fordel med god lokalkunnskap i Helse Førde sitt dekningsområde
 • Fordel med erfaring innan logistikk/koordinering
 • God juridisk forståing innanfor faget
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Høgskule/universitet, årsstudie/grunnfag
 • Praktisk erfaring kan kompensere for manglande utdanning

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling