Luster kommune Hovedbilde

Buassistent

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Fast 100 % stilling for assistent ledig frå 01.11.22


Arbeidsoppgåver

Stillinga er ein kombinasjon av reinhald i avdelinga, frokosttilbereding og arbeid i pleien tredje kvar helg.

Kvalifikasjonskrav

Ynskja kvalifikasjonar

  • Relevant erfaring/praksis.
  • Evne til å samarbeida godt med andre.
  • Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.

  • Tilsett må legge fram politiattest.

Vi tilbyr

  • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
  • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
  • Gode moglegheiter for utvikling
  • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde