NAV Økonomiteneste Hovedbilde

Ledige stillingar på Kommunikasjonssenteret

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
2 stillingar på Kommunikasjonssenteret NAV Økonomiteneste Sogndal Fulltid
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Katrine Evebø - Fungerande seksjonsleiar
95972126

Søknadsfrist

22. mai 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Eit av våre satsingsområde er å vidareutvikle Økonomiteneste (ØT) sitt kommunikasjonssenter. Vi skal derfor styrke vårt miljø med ein fast og ei mellombels stilling som jobbar med kundeoppfølging, informasjons- og opplæringsaktivitetar. I tillegg har ØT ei viktig rolle i innføring av nye økonomiløysingar i NAV dei næraste åra.

Kommunikasjonssenteret er organisert i seksjon for Fagstøtte. Vi er brukarstøtte for tilsette i NAV og for leverandørar knytt til fagområda rekneskap, faktura og lønn, i tillegg leverer vi informasjons- og opplæringsmateriell på våre område

Arbeidsoppgåver

 • Hjelpe kundar via telefon og digitale kanalar
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjon og opplæringstilbod tilpassa kundane sine behov
 • Produsere innhald og publisere i eksisterande kanalar som intranett, Teams, Yammer og webinar
 • Bidra til å vidareutvikle ØT sitt opplærings- og kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høgskule- eller universitetsutdanning, gjerne innan media/kommunikasjon, samfunnsfag eller økonomi
 • Relevant erfaring innan kundeservice og kommunikasjon
 • God munnleg, skriftleg og visuell framstillingsevne på norsk
 • Kunnskap om bruk av teknologi og kanalar/verkemiddel i kommunikasjonsarbeid
 • Kjennskap til løns- og rekneskapsområdet vil vere ein fordel

Om deg

 • Du evner å jobbe effektivt og gjer gode prioriteringar
 • Du har evner til å samarbeide godt med andre, samtidig som du kan jobbe sjølvstendig
 • Du er serviceinnstilt og har evne til å sette deg inn i kundens behov
 • Du har engasjement for kommunikasjon og formidling
 • Du er kreativ, positiv og initiativrik

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Familievenleg personalpolitikk med gode velferdsordningar
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida
 • Lønn som rådgjevar i lønnsspenn kr 468 300 - 534 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsstad er Leikanger, og vi praktiserer hybrid arbeidskvardag med moglegheit for heimekontor.
Fint om du skriv i søknaden om du søker på den faste eller den midlertidige stillinga, eller begge.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde