Teamleiar|Kunderådgjevar grøn bioøkonomi Vestland

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Teamleiar|Kunderådgjevar med kontorstad: Bergen eller Sogndal Innovasjon Norge Vestland Sogndal Fulltid

Om stillinga

Innovasjon Norge Vestland søker etter ein utadvendt og ambisiøs medarbeidar som ønskjer å bidra i og for utvikling i landbruk, tilleggsnæringar og bioøkonomi generelt i heile Vestland. Bakgrunnen din er frå forvaltning/rådgjevning innan landbruksmiljøet, finansiell/økonomisk verksemd, gjerne frå bank eller liknende eller frå tilgrensande næringsliv. Du er god til å både kunne sjå mulegheiter i næringa, men og til å ha fokus på omstillingsbehovet og berekraft. Det viktigaste er likevel at du har stor glede av å bidra til godt samarbeid og at andre lykkast!

Arbeidsoppgåvene dine vil vere å samarbeide med kundar og samarbeidspartnarar i utvikling og vurdering av levedyktige gardsbruk.

Vi tilbyr finansiering og rådgjeving i tett samarbeid med dyktige kollegaer på våre kontorer lokalisert i hele Norge og i over 30 land. Du vil jobbe særlig tett med øvrige rådgivere innan landbruk i Vestland og fungere som ein fagleiar på området. Noko reiseverksemd må påreknast.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid med finansieringssaker- gjennom Innovasjon Norge sitt oppdrag på landbruksfeltet primært, men også sjå synergiar til øvrige aktuelle verkemiddel.
 • God kundedialog og grundig sparring og vurdering av kundens forretningsgrunnlag.
 • Vere teamleiar og inngå i planarbeid for fagområdet i regionen.
 • Oppfølging av kundar og kundeengasjement.
 • Kunne formidle breidda av Innovasjon Norge sine teneste.
 • Proaktivt marknadsarbeid mot relevante marknadssegment/fagmiljø og samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Kompetanse om landbruk, teknologi og landbrukspolitikk, anten formalkompetanse eller arbeidserfaring.
 • Bedriftsøkonomisk forståing, med særlig vekt på rekneskapsanalyse, lønsemdsvurderingar, kalkylar/budsjettering og finansiering
 • Kredittfagleg kompetanse, med særlig vekt på vurdering av driftsøkonomi og betjeningsevne
 • Minimum 5-års relevant arbeidserfaring

Om deg

 • Analytisk og strategisk
 • Strukturert og resultatorientert
 • Gode ferdigheiter i kommunikasjon og kundedialog
 • Gode samarbeidseigenskapar, likar å jobbe i team, fleksibel
 • Proaktiv, målretta og løysningsorientert
 • Stor læringsvilje