Rådgjevar NAV

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Rådgjevar NAV Sogndal kommune Sogndal Fulltid
Sogndal kommune Logo

Sogndal kommune

Postboks 153
6856 SOGNDAL
Sjå bedriftsprofil

Kontakt

Merethe Relling Trettenes
57 65 25 70

Søknadsfrist

30. mai 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vikariat som rådgjevar i 100% stilling ved NAV Sogndal frå snarast og ut 2021

Stillinga er tilknytt Ungdomsteamet ved NAV Sogndal. Ungdomsteamet har sin base i Fjørevegen 17 i Sogndal. Arbeidsoppgåver er arbeidsretta oppfølging av personar under 30 år. Me søkjer ein person som likar å jobbe med menneske og som trivst i ein travel arbeidskvardag. NAV Sogndal har lokale i NAV bygget på Leikanger.

Arbeidsoppgåver:

· Oppfølging og rettleiing av unge under 30 år som er under arbeidsavklaring

· Engasjera, motivera og i samarbeid med brukar kartlegga brukar sine ressursar, kompetanse og moglegheiter, utarbeide og tilrettelegga for utdanning, arbeid og aktivitet, inkludert aktiv og målretta bruk av tiltak

· Tett brukarkontakt og oppfølging gjennom fysiske og digitale møter

· Ansvar for framdrift i eiga portefølje og overgang til arbeid

· Gjennomføre arbeidsevnevurderingar og utarbeide aktivitetsplanar i samarbeid med brukar

· Vurdere brukarane sitt oppfølgingsbehov og aktuelle tiltak som kan bidra til at brukar kjem i kvalifisering eller arbeid

· Samarbeide internt i NAV og med andre aktuelle instansar og bedrifter

Kvalifikasjonar:

· 3-årig relevant utdanning frå høgskule/universitet

· God digital kompetanse og evne til å sette seg inn i nye arbeidsverktøy

· Gode kommunikasjonsferdigheiter

Personlege eigenskap:

· Du er nysgjerrig, lærevillig og lyttande i møte med andre menneske

· Du er ein målretta, fleksibel og trygg rettleiar

· Du trivst i ein hektisk arbeidskvardag og jobbar sjølvstendig

· Har evne til å arbeide målretta, nøyaktig og strukturert der prioriteringar og tidsfristar er en del av kvardagen

· Evne til å engasjera og motivera

· Erfaring med digitale verktøy

Personlege eigenskapar blir vektlagd

Vi tilbyr:

· Spennande, viktige og utfordrande arbeidsoppgåver innan eit viktig samfunnsområde

· Et aktivt og hyggeleg arbeidsmiljø

· Naudsynt opplæring

· Fleksibel arbeidstid

· Pensjonsordning gjennom KS

· Løn etter tariff

Vi ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.