Bli med på laget! Vi byggje ny vasskraft i Sogn

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Prosjektleiarar/prosjektingeniørar vasskraft Sognekraft AS Vik Fulltid
Sognekraft AS Logo

Sognekraft AS

Røysavegen 1
6893 Vik i Sogn
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Harald Fimreite
918 05 768

Søknadsfrist

24. oktober 2021

Om stillinga

Sognekraft satsar stort på bygging av fornybar vasskraft i Sogn. For tida er aktiviteten høg med bygging av Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal, Mundalselvi kraftverk i Fjærland samt fullføring av Leikanger kraftverk. I tillegg arbeider Sognekraft med planlegging av dei nye anlegga Feios og Offerdal kraftverk, samt fornying av andre eksisterande anlegg. Vi søkjer difor etter initiativrik, samarbeidsvillig og resultatorientert prosjektleiar i utbyggingsseksjonen. Personar med anna relevant kompetanse for prosjektgjennomføring kan også bli vurdert, då det er ynskje om å styrka utbyggingsavdelinga med to nye medarbeidarar.

Arbeidsoppgåver

Du skal sikre framdrift, kvalitet, økonomi og tryggleik i utbyggingsprosjekta. Du vil jobbe med dyktige fagfolk og du har god kommunikasjon med alle involverte, i Sognekraft, mot entreprenørar, konsulentar, grunneigarar, publikum og myndigheiter. Teamet på utbygging produksjon har i tillegg til prosjektleiing òg andre oppgåver i prosjekta som kontrollingeniør, HMS-ansvar eller byggjeleiing, gjerne fleire oppgåver i kombinasjon.

Kvalifikasjonskrav

Du har høgare utdanning innan bygg- og anlegg, maskin eller elektro og helst 3-5 års erfaring frå prosjektleiing eller prosjekteringsleiing. Du legg vekt på god norsk skriftleg og munnleg formidling, og har kjennskap til norsk regelverk, kontraktsstandardar (spesielt NS8407) og byggherreforskrifta.

Om deg

Vi ser etter ein lagspelar som er sjølvgåande, strukturert og målretta med god avgjerds- og samarbeidseigenskapar. I teamet er du ein pådrivar i utvikling av lagånd og trivsel. Du har god energi til å gjennomføre prosjekt.

Vi tilbyr

Ta den unike moglegheita til å delta i utbygging av nye vasskraftanlegg innan fornybar energi i Sogn, og få ein arbeidsplass med fagleg fokus og spennande arbeidsoppgåver.