Økonomirådgjevar/Controller

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Geir Liavåg Strand
951 91 753

Søknadsfrist

31. mai 2022

Om stillinga

Vi har ledig 100 % fast stilling med tiltreding så snart som råd er

Arbeidsoppgåver

 • Budsjettering
 • Økonomistyring
 • Offentleg innkjøp
 • Rapportering til politiske organ
 • Utarbeide rapportar og analyser innan ansvarsområdet
 • Utvikle og forbetre prosessar og rutinar innan fagområdet
 • Rettleie avdelingsleiarar i økonomispørsmål
 • Hjelpe til med andre økonomioppgåver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Høgare utdanning innan økonomi/rekneskap
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid, helst innan kommunal sektor
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy, inkludert Excel
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Evne til samarbeid og sjølvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månadar