Askvoll kommune Hovedbilde

Kommunalsjef helse og omsorg

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Askvoll kommune Askvoll Fulltid

Om stillinga

Askvoll kommune er organisert i ein kommunalsjefmodell, der helse og omsorg omfattar sjukeheim, heimeteneste, psykisk helse, rusteneste, bu- og miljøteneste, helsestasjon, fysioterapi og legesenter. Stillinga inngår i kommunedirektøren si leiargruppe


Vi søkjer etter ein leiar som er utviklingsorientert, ser heile biletet og som ynskjer å utvikle gode tenester for innbyggjarane i kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • overordna fagleg, økonomisk og personalansvar for helse- og omsorgstenestene.
 • drive fagleg utviklingsarbeid i sektoren
 • sikre god samordning av dei økonomiske og menneskelege ressursane
 • medverke til god resultatutvikling i høve vedtekne mål
 • medverke til at sektoren vert ein god og utfordrande arbeidsplass for alle tilsette
 • utvikle gode samarbeidsforhold mellom einingane i etaten og med resten av kommuneorganisasjonen.
 • ta aktiv del i interkommunalt samarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Helse-/sosialfagleg utdanning på høgskulenivå
 • Tilleggsutdanning innan personalleiing og økonomistyring på høgskulenivå
 • Arbeidserfaring frå desse områda
 • Det er ein fordel med erfaring frå kommunal verksemd

Om deg

 • Resultatbevisst, strategisk og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til omstilling og nytenking

Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Ein spennande og utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø
 • Ein velfungerande organisasjon med dyktige medarbeidarar