Helsefagarbeidar - Hogatunet bu- og behandlingssenter

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Hogatunet bu- og behandlingssenter har ledig 2x100 % fast stilling som helsefagarbeidar. Stillinga er inkludert 20 % frie timar. Stillinga har tredelt turnus og årsarbeidsplan.

Hogatunet bu- og behandlingssenter har 52 institusjonsplassar fordelte på fem avdelingar alle med einerom, tilrettelagde baderom og velferdsteknologi. Avdelingane har eigne kjøken og stove. Vi har tilsynslege og samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre pasientretta pleieoppgåver i tråd med gjeldande kvalitetskrav
 • Oppfølging og dokumentasjon i pasientjournal etter gjeldande krav til kvalitet, lovverk og kommunale retningslinjer
 • God organisasjons- og systemforståing
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Rettleie lærlingar

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend helsefagarbeidar eller hjelpepleiar
 • Gode språkkunnskapar i norsk både munnleg og skriftleg

Om deg

 • Like å jobbe med eldre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Likar utfordringar og varierte arbeidsoppgåver
 • Er fleksibel og interessert i forbetringsarbeid
 • Tek initiativ og ansvar
 • Kan arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Fokus på etikk

Vi tilbyr

 • Godt tverrfagleg samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fagleg utvikling
 • Løn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Vi ber om at søkjarar lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden. Politiattest skal leverast før start i stillinga.

Stad kommune har seks månader prøvetid.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.