Helsefagarbeidar - fast vikar - Gloppen bu- og omsorgsteneste

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Iren Knutsen Utheim
578 83 800

Søknadsfrist

24. juli 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Gloppen Bu- og omsorgsteneste, for tida Gloppen omsorgssenter 1 etg., har ledig ei 100 % fast stilling som vikar, med oppstart 01.09.2022

1 etg har 12 korttid- og rehabiliteringsplasser, 2 KAD plasser og 10 plasser på skjerma eining. Vi har eit godt fagmiljø med engasjerte og dyktige sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar. I avdelinga har vi eit tett samarbeid med lege, fysio og ergo m.fleire. Vi har pasientar med mange diagnoser og komplekse sjukdomsforløp, som set krav til god tverrfagleg kompetanse og høg kvalitet i arbeidet vårt

Våre verdier: Respekt, kunnskap og omsorg

Arbeidsoppgåver

 • Utføre heilhetleg og personorientert pleie og omsorg til pasientane.
 • Ha eit miljøterapeutisk fokus
 • Gje individuell tilpassa teneste til pasienten i samhandling med resten av personalgruppa
 • Ha fokus på fagleg utvikling og kompetanse.
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/lærlingar

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Beherske norsk skriftleg og muntleg
 • Har god og generell IKT- kunnskap og kan tileigne deg fagsystem som blir brukt i kommunen

Om deg

 • Ein trygg og stabil medarbeidar, med sunne verdiar og haldningar
 • Er ansvarsbevisst, lojal og fleksibel
 • Ser rolla si samspel med andre kollegaer i eininga og er trygg i ansvarsrolla ovanfor pasientane.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheiter og er løysningorientert
 • Trives med endringar og nytenking
 • Gode samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvtendig, strukturert og målretta i ein hektisk kvardag

Vi tilbyr

 • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
 • For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månadar.
 • Det må leverast tilfredsstillande politiattest før tiltreding.