Fagarbeider tekniske tenester

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Fagarbeidar tekniske tenester Lærdal kommune Lærdal Fulltid
Lærdal kommune Logo

Lærdal kommune

Øyraplassen 7
6887 Lærdal
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Harald Stadheim, Einingsleiar teknisk drift
97526998

Søknadsfrist

10. juli 2022

Om stillinga

100% fast stilling som fagarbeidar ved teknisk eining i Lærdal kommune. Stillinga høver både for kvinner og menn

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene vil vere allsidige, interessante og knytt opp mot drift og vedlikehald av kommunen sine grøntområde, parkar, vegar, eigedomar, og tekniske anlegg. Den som vert tilsett vil og delta i kommunalteknisk beredskapsvakt, samt gjera teneste i brannvernet, dersom det ligg til rette for dette.

Om deg

- Gode samarbeidsevner og stå på vilje!
- Bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
- Vere serviceinnstilt og like å jobbe i team
- Vere fleksibel og kunne jobbe sjølvstendig med allsidige oppgåver

Vi tilbyr

- Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, reglar og avtaleverk
- Pensjonsordning med 2% innbetaling til KLP
- Gode arbeidsforhold
- Varierte arbeidsoppgåver